Покана за оферти за доставка на обедно хранене и на подкрепителна закуска за учениците от СУ “Христо Ботев” град Карнобат за учебната 2023-2024

Покана за оферти за доставка на обедно хранене и на подкрепителна закуска за учениците от СУ “Христо Ботев” град Карнобат за учебната 2023-2024