Ръководство

Ръководството на СУ "Христо Ботев"

Професионалисти с дългогодишен опит

Иван Стоянов

Директор

Ирина Скарлатова

Заместник-директор по учебната дейност

Светла Железчева

Заместник-директор по учебната дейност

Иван Иванов

Заместник-директор по административно-стопанската дейност