Бюджет

2024 година

Отчет на бюджета към 31.03.2024 год.

2023 година

Отчет на бюджета към 31.03.2023 год.

Отчет на бюджета към 30.06.2023 год.

Отчет на бюджета към 30.09.2023 год.

Отчет на бюджета към 31.12.2023 год.

2022 година

Отчет на бюджета към 31.03.2022 год.

Отчет на бюджета към 30.06.2022 год.

Отчет на бюджета към 30.09.2022 год.

Отчет на бюджета към 31.12.2022 год.

2021 година

Oтчет на бюджета към 31.03.2021 год.

Oтчет на бюджета към 30.06.2021 год.

Oтчет на бюджета към 30.09.2021 год.

Отчет на бюджета към 31.12.2021 год.

2020 година

Отчет на бюджета към 31.03.2020 год.

Отчет на бюджета към 30.06.2020 год.

Отчет на бюджета към 30.09.2020 год.

Oтчет на бюджета към 31.12.2020 год.

2019 година

Отчет на бюджета към 31.03.2019 год.

Отчет на бюджета към 30.06.2019 год.

Отчет на бюджета към 30.09.2019 год.

Отчет на бюджета към 31.12.2019 год.

2018 година

Отчет на бюджета за първото тримесечиe на 2018 год.

Отчет на бюджета за второто тримесечиe на 2018 год.

Отчет на бюджета за третото тримесечие на 2018 год.

Отчет на бюджета към 31.12.2018 год.

2017 година

Отчет на бюджета за първото тримесечиe на 2017 год.

Отчет на бюджета за второто тримесечиe на 2017 год.

Отчет на бюджета за третото тримесечие на 2017 год.

Отчет на бюджета към 31.12. 2017 год.

2016 година