Квалификация

Квалификация - 2023/2024 учебна година

Външна квалификация

Тема на обучението:

„Разпознаване и превенция на гнева и агресията в училище – форми и методи на противодействие“

Място на провеждане:

СУ „Св. св. Кирил и Методий“

Период на провеждане:

26.04.2024 г.

Продължителност:16 часа
Обучителна организация:

Департамент за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – ВТУ, град Велико Търново

Брой педагогически специалисти взели участие:1
Тема на обучението:

„Ефективно управление на училищните дейности, в зависимост от образователната среда и спецификите на училището“

Място на провеждане:

к.к. Слънчев бряг

Период на провеждане:

24.04. – 25.04.2024 г.

Продължителност:16 часа
Обучителна организация:

Департамент за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – ВТУ, град Велико Търново

Брой педагогически специалисти взели участие:2
Тема на обучението:

Образователен форум „Добрите практики на фокус“

Място на провеждане:

Гранд хотел „Астория“ – град София

Период на провеждане:

19.04. – 20.04.2024 г.

Продължителност:8 часа
Обучителна организация:

Фондация „Заедно в час“, Преподаваме.бг

Брой педагогически специалисти взели участие:5
Тема на обучението:

Кръгла маса „Популяризиране на опита на училищата и добрите педагогически практики в образователните институции“

Място на провеждане:

РУО – град Велико Търново

Период на провеждане:

19.04.2024 г.

Продължителност:8 часа
Обучителна организация:

РУО – град Велико Търново, РУО – град Бургас

Брой педагогически специалисти взели участие:3
Тема на обучението:

„Мотивацията на учениците за развиване на творческото мислене и личностното развитие“

Място на провеждане:

Конгресен център – град Бургас

Период на провеждане:

17.04.2024 г.

Продължителност:8 часа
Обучителна организация:

Община Бургас

Брой педагогически специалисти взели участие:2
Тема на обучението:

Бързо, удобно и модерно електронно счетоводство

Място на провеждане:

онлайн

Период на провеждане:

16.04.2024 г.

Продължителност:4 часа
Обучителна организация:

Макроинвест

Брой педагогически специалисти взели участие:1
Тема на обучението:

Информационен форум „Програма за провеждане на обучението на кандидати и бенефициенти за ефективна и ефикасна работа с ИСУН 2020“

Място на провеждане:

Областна администрация

Период на провеждане:

11.04.2024 г.

Продължителност:2 часа
Обучителна организация:

Областен информационен център – град Бургас

Брой педагогически специалисти взели участие:1
Тема на обучението:

Програма „Трениране на успешни учители“, Модул 2

Място на провеждане:

Младежки международен център – град Бургас

Период на провеждане:

10.04.  – 11.04.2024 г.

Продължителност:16 часа
Обучителна организация:

Гордън Груп България

Брой педагогически специалисти взели участие:1
Тема на обучението:

„Развиване на умения за учене у учениците“

Място на провеждане:

онлайн

Период на провеждане:

08.04.2024 г.

Продължителност:16 часа
Обучителна организация:

Преподаваме.бг

Брой педагогически специалисти взели участие:1
Тема на обучението:

„Е.М.И.Н.Е: социално-емоционалните умения като част от методическата и съдържателна компетентност на педагогическите специалисти.“

Място на провеждане:

онлайн

Период на провеждане:

06.04.2024 г.

Продължителност:24 часа
Обучителна организация:

Преподаваме.бг

Брой педагогически специалисти взели участие:1
Тема на обучението:

„Предизвикателствата при ограмотяване на първокласниците – проблеми и похвати при разрешаването им“

Място на провеждане:

онлайн

Период на провеждане:

17.02.2024 г. – 18.02.2024 г.

Продължителност:16 часа
Обучителна организация:

Рива ООД

Брой педагогически специалисти взели участие:1
Тема на обучението:

„Механизъм за повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за подобряване на сигурността на средата в училище, посредством предотвратяване на разпространението и употребата на наркотични вещества“

Място на провеждане:

Конгресен център – град Бургас

Период на провеждане:

16.02.2024 г.

Продължителност:16 часа
Обучителна организация:

ОбСНВ

Брой педагогически специалисти взели участие:2
Тема на обучението:

„Компетентностният подход в обучението на начален етап“

Място на провеждане:

РУО – град Бургас

Период на провеждане:

15.02.2024 г.

Продължителност:16 часа
Обучителна организация:

РУО – град Бургас

Брой педагогически специалисти взели участие:2
Тема на обучението:

„Canva за учители: Как лесно и бързо да създаваме изображения“

Място на провеждане:

онлайн

Период на провеждане:

02.2024 г.

Продължителност:16 часа
Обучителна организация:

Фондация „Заедно в час“, Преподаваме.бг

Брой педагогически специалисти взели участие:5
Тема на обучението:

„Диагностично изследване в училище“

Място на провеждане:

онлайн

Период на провеждане:

02.2024 г.

Продължителност:16 часа
Обучителна организация:

Технически университет – град Варна

Брой педагогически специалисти взели участие:2
Тема на обучението:

„Дигитална раница“

Място на провеждане:

град Хисаря

Период на провеждане:

27.01. –  28.01.2024 г. и 10.02. – 11.02.2024 г.

Продължителност:16 часа
Обучителна организация:

ОРАК Инженеринг ЕООД

Брой педагогически специалисти взели участие:44
Тема на обучението:

„Треньор по ментална аритметика – III а, III б ниво“

Място на провеждане:

онлайн

Период на провеждане:

08.02.2024 г.

Продължителност:16 часа
Обучителна организация:

Академия за развитие на интелекта КИТ

Брой педагогически специалисти взели участие:2
Тема на обучението:

Обучение на директори –  „Алгоритъм за прилагане на механизъм за противодействие на тормоза и насилието в сферата на предучилищното и училищното образование“

Място на провеждане:

к. к. „Св. св. Константин и Елена“

Период на провеждане:

08.02.2024 г.  –  10.02.2024 г.

Продължителност:16 часа
Обучителна организация:

РУО – град Бургас

Брой педагогически специалисти взели участие:1
Тема на обучението:

„Нови практики в обучението по съвременна българска история“

Място на провеждане:

Международен конгресен център – град Бургас

Период на провеждане:

19.01.2024 г.

Продължителност:16 часа
Обучителна организация:

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Брой педагогически специалисти взели участие:1
Тема на обучението:

Обучение по ключова компетентност „Трудови, социални и осигурителни права“, кампания „Моето първо работно място“

Място на провеждане:

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – град Бургас

Период на провеждане:

18.01.2024 г. – 19.01.2024 г.

Продължителност:16 часа
Обучителна организация:

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – град Бургас, Конфедерация на независимите синдикати

Брой педагогически специалисти взели участие:4
Тема на обучението:

„Развиване на умения за работа в екип на учениците“

Място на провеждане:

онлайн

Период на провеждане:

16.01.2024 г.

Продължителност:16 часа
Обучителна организация:

Фондация „Заедно в час“

Брой педагогически специалисти взели участие:1
Тема на обучението:

Встъпително обучение по проект „Презареди бъдещето си“

Място на провеждане:

Икономически университет – град Варна

Период на провеждане:

12.01.2024 г. – 13.01.2024 г.

Продължителност:16 часа
Обучителна организация:

Икономически университет – град Варна, Джуниър Ачийвмънт

Брой педагогически специалисти взели участие:1
Тема на обучението:

„Развиване на умения за работа с 3D моделиране по биология и здравно образование в 9 клас“

Място на провеждане:

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – град Бургас

Период на провеждане:

08.01.2024 г.

Продължителност:16 часа
Обучителна организация:

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – град Бургас

Брой педагогически специалисти взели участие:2
Тема на обучението:

 „Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми“

Място на провеждане:

онлайн

Период на провеждане:

януари.2024 г.

Продължителност:16 часа
Обучителна организация:РУО – град Бургас
Брой педагогически специалисти взели участие:1
Тема на обучението:

„Формиране на екологично мислене при ученици в прогимназиален етап чрез метода на дизайн мислене“

Място на провеждане:

„Проф. д-р Асен Златаров“ – град Бургас

Период на провеждане:

08.01.2024 г.

Продължителност:16 часа
Обучителна организация:

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – град Бургас

Брой педагогически специалисти взели участие:2

Проект „Учим се да учим“ по Програма Учим заедно 2023 на Фондация „Заедно в час“

Тема на обучението:

„Умения и нагласи за саморегулирано учене“

Място на провеждане:

СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат

Период на провеждане:12.12.2023 г.
Начален и краен час на провеждане:13:30 часа – 17:30 часа
Обучителна организация:Институт за изследвания в образованието
Брой педагогически специалисти взели участие:21

НП „Дигитална квалификация“

Тема на обучението:

„Иновативни образователни технологии“

Място на провеждане:

онлайн

Период на провеждане: октомври 2023 г. – януари 2024 г.
Продължителност: 20 часа: един модул синхронно обучение във виртуална класна стая от 16 часа плюс 4 часа ръководена от преподавател индивидуална работа
Обучителна организация:

СУ „Климент Охридски“, Център за дистанционно обучение

Брой педагогически специалисти взели участие: 9
Тема на обучението: „Съвременно образование – Дидактическите игри в обучението по история“
Място на провеждане: ПГСАГ „Кольо Фичето“ – град Бургас
Период на провеждане: 09.12.2023 г.
Начален и краен час на провеждане: 09:00 часа – 17:00 часа
Обучителна организация: Център за съвременно образование, СУ „Св. Климент Охридски“
Брой педагогически специалисти взели участие: 1
Тема на обучението:„Съвременно образование – Проектно-базирано обучение – от теория към практика“
Място на провеждане:ПГСАГ „Кольо Фичето“ – град Бургас
Период на провеждане:08.12.2023 г.
Начален и краен час на провеждане:09:00 часа – 17:00 часа
Обучителна организация:Център за съвременно образование, СУ „Св. Климент Охридски“
Брой педагогически специалисти взели участие:3

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ 

Тема на обучението:Интерактивна дигитална платформа за обучение – MozaBook
Място на провеждане:Комплекс “Св. св. Константин и Елена”
Период на провеждане:25.11.2023 г. – 26.11.2023 г.
Начален и краен час на провеждане:09:00 часа – 15:45 часа
Обучителна организация:“Орак Инженеринг” ЕООД
Брой педагогически специалисти взели участие:58
НП „Квалификация на педагогическите специалисти“
Тема на обучението: „Повишаване на финансовата и икономическата грамотност на учениците. Съвременни методи и подходи за кариерно ориентиране и консултиране“
Място на провеждане: НЦПКПС – град Банкя
Период на провеждане: 04.12.2023 г. – 06.12.2023 г.
Начален и краен час на провеждане: 14:00 часа – 12:30 часа
Обучителна организация: НЦПКПС
Брой педагогически специалисти взели участие: 1
Тема на обучението: Информационен семинар „Насоки за прилагане на карта за функционална оценка на индивидуалните потребности на ДУСОП във връзка с прилагане на Международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на деца и юноши /CF – CY/ Етапи на функционалното оценяване”
Място на провеждане: АЕГ „Гео Милев“, гр. Бургас
Период на провеждане: 27.09.2023 г.
Начален и краен час на провеждане: 09:00 часа
Обучителна организация: РЦПППО – град Бургас
Брой педагогически специалисти взели участие: 2
Тема на обучението:Тренинг и представяне на Програма „Екоучилища“ по проект „Влез в зеления кръг“
Място на провеждане:град Пловдив
Период на провеждане:06.10.2023 г.
Начален и краен час на провеждане:10:00 часа – 16:00 часа
Обучителна организация:Програма Екоучилища
Брой педагогически специалисти взели участие:3

 

 

Тема на обучението:„Организационно структуриране на дейността на училищния психолог/педагогически съветник в контекста на приобщаващото образование и превенция на рисковете в училищна възраст”
Място на провеждане:Екзпозиционен център „Флора“
Период на провеждане:12.10.2023 г.
Начален и краен час на провеждане:09:00 часа 
Обучителна организация:Управителен съвет на Регионална асоциация на училищните психолози и педагози – град Бургас
Брой педагогически специалисти взели участие:2

Проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Тема на обучението: „Обучения на специалисти от екипите за подкрепа за личностно развитие от детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа за прилагане на карта за  за функционална оценка на децата и учениците със СОП и с хронични заболявания във връзка с международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на деца и юноши“
Място на провеждане: РЦПППО – град  Бургас
Период на провеждане: 12.10.2023 г.
Начален и краен час на провеждане: 10:00 часа – 16:00 часа
Обучителна организация: РЦПППО – град  Бургас
Брой педагогически специалисти взели участие: 4

Проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Тема на обучението:„Обучения на специалисти от екипите за подкрепа за личностно развитие от детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа за прилагане на карта за  функционална оценка на децата и учениците със СОП и с хронични заболявания във връзка с международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на деца и юноши“
Място на провеждане:НЦПКПС – град  Банкя
Период на провеждане:13.10.2023 г. – 15.10.2023 г.
Начален и краен час на провеждане:12:00 часа – 16:00 часа
Обучителна организация:НЦПКПС – град  Банкя
Брой педагогически специалисти взели участие:3

 

 

Тема на обучението:„Ефективно лидерство в образованието: Коучинг, менторство и подкрепа на педагогическите специалисти в детската градина и училището“
Място на провеждане:онлайн
Период на провеждане:15.10.2023 г.
Начален и краен час на провеждане:
Обучителна организация:Фондация „Заедно в час“
Брой педагогически специалисти взели участие:1

Проект „Ученикът – генератор на идеи“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1, сектор „Училищно образование“

Тема на обучението:„Преподавателска креативност и нови методи на преподаване“
Място на провеждане:град Любляна, Словения
Период на провеждане:23.10.2023 г. – 28.10.2023 г.
Начален и краен час на провеждане:09:00 часа
Обучителна организация:Примера, Любляна
Брой педагогически специалисти взели участие:7

 
 

Тема на обучението:„Практически STEM работилници на тема „Новото в образователните технологии“
Място на провеждане:РУО – град Бургас
Период на провеждане:08.11.2023 г.
Начален и краен час на провеждане:13:00 часа
Обучителна организация:Център за творческо обучение
Брой педагогически специалисти взели участие:2
Проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020
Тема на обучението: „Работа с родители в процеса на приобщаващото образование, включително за превенция на насилието и агресията, и за създаване на сигурна училищна среда в училищата чрез промяна на нагласите на специалистите и за начините и подходите за преодоляването им“
Място на провеждане: онлайн
Период на провеждане: 17.11.2023 г. и 20.11.2023 г.
Начален и краен час на провеждане: 12:00 часа – 16:00 часа
Обучителна организация: НЦПКПС
Брой педагогически специалисти взели участие: 1

Проект „Учим се да учим“ по Програма Учим заедно 2023 на Фондация „Заедно в час“

Тема на обучението: Умения и нагласи за саморегулирано учене
Място на провеждане: СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат
Период на провеждане: 29.09.2023 г.
Начален и краен час на провеждане: 13:00 часа – 17:30 часа
Обучителна организация: Институт за изследвания в образованието
Брой педагогически специалисти взели участие: 13

Вътрешноинституционална квалификация

Квалификация - 2022/2023 учебна година

Външна квалификация

Семинар-тренинг 

 
Тема на обучението: „Игрите и играчките в работата на учителите“
Място на провеждане: СУ “Христо Ботев”
Период на провеждане: 18.02.2023 г. – 19.02.2023 г.
Начален и краен час на провеждане: 09:00 часа – 15:00 часа
Обучителна организация: ZS Consult Training Centre, град Варна
Брой педагогически специалисти взели участие: 22

BG05M2OP001-2.018-0001 “Подкрепа за приобщаващо образование”, ОП НОИР 2014-2020

Тема на обучението: „Обучения на педагогически специалисти за диференциране и адаптиране на учебното съдържание и за методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се предоставя допълнителна подкрепа, за оценяване на текущия и годишния напредък от обучението на децата и учениците, както и за съвместна работа в групата/ в класната стая между ресурсните учители, другите педагогически специалисти и помощниците на учителя“
Място на провеждане: град Банкя
Период на провеждане: 08.02.2023 г. – 10.02.2023 г.
Начален и краен час на провеждане: 14:00 часа – 12:30 часа
Обучителна организация: НЦПКПС
Брой педагогически специалисти взели участие: 2
НП „Мотивирани учители и квалификация”
Тема на обучението: Майсторски клас „Как да организирам ежедневието в училище като в игрите?“
Място на провеждане: град Поморие
Период на провеждане: 26.11.2022 г. – 27.11.2022 г.
Начален и краен час на провеждане:
Обучителна организация: Уча.се
Брой педагогически специалисти взели участие: 62
НП „Мотивирани учители и квалификация“
Тема на обучението: „Формиране на ключови компетенции на XXI век: критическо мислене, креативност, работа в екип,емоционална интелигентност”
Място на провеждане: Бургаски свободен университет
Период на провеждане: 19.11.2022 г.
Начален и краен час на провеждане: 9:00 часа
Обучителна организация: Бургаски свободен университет
Брой педагогически специалисти взели участие: 1
НП „Мотивирани учители и квалификация“
Тема на обучението: „Креативни техники в проектно-базираното обучение“
Място на провеждане: У „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Факултет по обществени науки
Период на провеждане: 19.11.2022 г.
Начален и краен час на провеждане: 9:00 часа
Обучителна организация: У „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
Брой педагогически специалисти взели участие: 1
НП „Мотивирани учители и квалификация“
Тема на обучението: „Контрол на професионалния стрес. Съвременни методи и подходи за развитие на логическо, творческо и критично мислене в учениците“
Място на провеждане: град Банкя
Период на провеждане: 16.11.2022 г. – 18.11.2022 г.
Начален и краен час на провеждане: 14:00 часа – 12:30 часа
Обучителна организация: НЦПКПС
Брой педагогически специалисти взели участие: 1
НП „Мотивирани учители и квалификация“
Тема на обучението: „Профилираната подготовка по биология и здравно образование в 11 и 12 клас“
Място на провеждане: град Банкя
Период на провеждане: 05.10.2022 г. – 07.10.2022 г.
Начален и краен час на провеждане: 14:00 часа – 12:30 часа
Обучителна организация: НЦПКПС, проф. Наташа Цанова
Брой педагогически специалисти взели участие: 1
НП „Мотивирани учители и квалификация“
Тема на обучението: „Профилираната подготовка по математика в 11 и 12 клас“
Място на провеждане: град Банкя
Период на провеждане: 26.09.2022 г. – 28.09.2022 г.
Начален и краен час на провеждане: 14:00 часа – 12:30 часа
Обучителна организация: НЦПКПС, доц. Веселин Гушев и доц. Иван Минчев от ФМИ, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Брой педагогически специалисти взели участие: 1

Вътрешноинституционална квалификация

Тема на обучението:

„Училище в облака – за новоназначени и заместващи учители

 

Място на провеждане:СУ „Христо Ботев“ – конферентна зала
Период на провеждане:16.09.2022 г.
Начален и краен час на провеждане: 
Ръководител/отговорник на квалификацията: 
Брой педагогически специалисти взели участие:3
Тема на обучението:Планиране и организиране на учебния процес през учебната 2022-2023 г. Изготвяне на годишните тематични разпределения и програми ЗУЧ и разширена подготовка
Място на провеждане:СУ „Христо Ботев“ – конферентна зала
Период на провеждане:01.09.2022 г. – 19.09.2022 г.
Начален и краен час на провеждане: 
Ръководител/отговорник на квалификацията: 
Брой педагогически специалисти взели участие:25
Тема на обучението: Изработване на единни критерии за проверка и оценка на входните нива. Анализ на резултатите от входните нива – алгоритъм
Място на провеждане: СУ „Христо Ботев“ – конферентна зала
Период на провеждане: 19.09.2022 г.
Начален и краен час на провеждане:
Ръководител/отговорник на квалификацията:
Брой педагогически специалисти взели участие: 6
Тема на обучението: Запознаване и обсъждане на инструктивно съвещание с учители от начален етап и старши експерт в РУО – гр. Бургас
Място на провеждане: СУ „Христо Ботев“ – конферентна зала
Период на провеждане: 27.09.2022 г.
Начален и краен час на провеждане:  
Ръководител/отговорник на квалификацията:  
Брой педагогически специалисти взели участие: 12
Тема на обучението:

Обсъждане на резултатите от НВО 4. клас за учебната 2021-22 г. и мерки за   подкрепа за успешно представяне на учениците  на външно оценяване в ІV клас през новата учебна година

Място на провеждане:СУ „Христо Ботев“ – конферентна зала
Период на провеждане:11.10.2022 г.
Начален и краен час на провеждане: 
Ръководител/отговорник на квалификацията: 
Брой педагогически специалисти взели участие:11
Тема на обучението:

EON-XR образователен курс и демонстриране на опитно академично използване на платформата

 

Място на провеждане:СУ „Христо Ботев“ – конферентна зала
Период на провеждане:20.10.2022 г.
Начален и краен час на провеждане: 
Ръководител/отговорник на квалификацията: 
Брой педагогически специалисти взели участие:4
Тема на обучението:Функционална оценка и работа с деца с умствена изостаналост и аутистичен спектър на развитие


Място на провеждане:СУ „Христо Ботев“ – конферентна зала
Период на провеждане:21.10.2022 г.
Начален и краен час на провеждане: 
Ръководител/отговорник на квалификацията: 
Брой педагогически специалисти взели участие:6
Тема на обучението: Открити практики. Изготвяне на проекти за уроци, презентации, електронни уроци. Иновации. Нови методи на обучение. Трансдисциплинарни уроци
Място на провеждане: СУ „Христо Ботев“ – конферентна зала
Период на провеждане: 25.10.2022 г.
Начален и краен час на провеждане:  
Ръководител/отговорник на квалификацията:  
Брой педагогически специалисти взели участие: 5
Тема на обучението: Развиване на критично мислене у учениците в часовете по чужд език
Място на провеждане: СУ „Христо Ботев“ – конферентна зала
Период на провеждане: 04.11.2022 г.
Начален и краен час на провеждане:
Ръководител/отговорник на квалификацията:
Брой педагогически специалисти взели участие: 5
Тема на обучението: Планиране  и провеждане на успешна дейност с дете със специални образователни потребности
Място на провеждане: СУ „Христо Ботев“ – конферентна зала
Период на провеждане: 18.11.2022 г.
Начален и краен час на провеждане:  
Ръководител/отговорник на квалификацията:  
Брой педагогически специалисти взели участие: 6
Тема на обучението: Работа в НЕИСПУО – характеристика на средата, регистрация на учител; регистрация на ученик в електронен дневник на НЕИСПУО
Място на провеждане: СУ „Христо Ботев“ – конферентна зала
Период на провеждане: 21.11.2022 г.
Начален и краен час на провеждане:  
Ръководител/отговорник на квалификацията:  
Брой педагогически специалисти взели участие: 28
Тема на обучението:

Добри практики. Открит урок

 

Място на провеждане:СУ „Христо Ботев“ – конферентна зала
Период на провеждане:24.11.2022 г.
Начален и краен час на провеждане: 
Ръководител/отговорник на квалификацията: 
Брой педагогически специалисти взели участие:4