Защита на личните данни

Информация и данни за контакт с Администратора:

Наименование:  Средно училище „Христо Ботев“

ЕИК/Булстат: 000042686

Адрес:  гр. Карнобат, общ. Карнобат, обл. Бургас, ул. „Христо Ботев“ № 9

Телефон: 0559/22963; 0559/22966

Ел. поща: 200412@edu.mon.bg

Интернет страница: www.hristobotev.info

Данни за контакт с Длъжностното лице  по защита на данните:

Име: Живко Павлов

/Пълноправен член на Асоциация на длъжностните лица по защита на данните/

Ел. поща: office@adpo.bg  

Тел: 02/492 0 112

Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Средно училище „Христо Ботев“ се включи в информационната кампания на Асоциация на длъжностните лица по защита на данните за повишаване нивото на защита на личните данни в образователните институции в Република България под наслов „ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ“. В рамките на кампанията на персонала и учениците ще бъдат предоставени информационни материали относно защита на личните данни и включени в обучителни онлайн активности. Можете да се запознаете със съвети по защита на личните данни за учениците чрез тази презентация: Защита на личните данни – презентация