Обществен съвет

Протокол - Обществен съвет
Протокол 013/26.01.2024 г. – Заседание на Обществения Съвет 
Протокол 012/11.01.2024 г. – Заседание на Обществения Съвет 
Протокол 011/26.10.2023 г. – Заседание на Обществения Съвет 
Протокол 010/14.09.2023 г. – Заседание на Обществения Съвет 
Протокол 009/01.09.2023 г. – Заседание на Обществения Съвет 
Протокол 008/25.07.2023 г. – Заседание на Обществения Съвет 
Протокол 007/23.06.2023 г. – Заседание на Обществения Съвет 
Протокол 006/18.04.2023 г. – Заседание на Обществения Съвет 
Протокол 005/20.03.2023 г. – Заседание на Обществения Съвет 
Протокол 004/16.03.2023 г. – Заседание на Обществения Съвет
Протокол 001/14.12.2022 г. – Събрание на родителите-представители на класовете за избор на Обществен съвет
Протокол 002/09.01.2023 г. – Заседание на Обществения Съвет 
 
Протокол 003/23.01.2023 г. – Заседание на Обществения Съвет

Състав на Обществения съвет
на
Средно училище "Христо Ботев" - град Карнобат

Заповед за определяне състава на Обществения съвет

Поименен състав на Обществения съвет в периода 2022 – 2025 година

Председател:
Радослава Иванова

родител

Секретар:
Гергана Гроздева

родител


Геновева Попова

родител


Ивелина Димитрова

родител

Евелина Хадженова

родител

Сибел Хабил

родител

Росана Чанева

Представител на Община Карнобат

Резервни членове:

Ангелина Желязкова

родител

Деница Димова

Представител на Община Карнобат

Wedding invitation card lies on red and white background

Покана за избор на председател и членове на Обществения съвет

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, ИЗБРАНИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ В СЪБРАНИЕТО ЗА ИЗБОР НА НОВ СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ –  ГРАД КАРНОБАТ

   Във връзка с чл. 14, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата на 14.12.2022 г. от 17,30 ч. в учителската стая на СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат ще се проведе събрание на родителите за избор на нов състав на Обществения съвет при СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат при следния дневен ред:

  1. Избор на членове на Обществения съвет
  2. Избор на председател на Обществения съвет

Състав на Обществения съвет
на Средно училище "Христо Ботев" - град Карнобат

Заповед за избор на членове на Обществения съвет

Членове на Обществения съвет в периода 2019 – 2022 година

Веселина Камбозова

родител

Геновева Попова

родител

Светлана Панайотова

родител

Гергана Гроздева

родител

Силвия Боева

родител

Евелина Хадженова

родител

Росана Чанева

Представител на Община Карнобат

Резервни членове:

Ивелина Димитрова

родител

Деница Димова

Представител на Община Карнобат