Обществен съвет

Състав на Обществения съвет
на Средно училище "Христо Ботев" - град Карнобат

Заповед за избор на членове на Обществения съвет

Членове на Обществения съвет в периода 2019 – 2022 година

Веселина Христова Камбозова

родител на ученици от IV-ти Б и VII-ми А клас

Геновева Димчева Попова

родител на ученичка от V-ти Б клас

Светлана Кирилова Панайотова

родител на ученици от III-ти Б и VIII-ми А клас

Гергана Станкова Гроздева

родител на ученик от IX-ти Б клас

Силвия Стефанова Боева

родител на ученичка от XI-ти А клас

Евелина Северинова Хадженова

родител на ученици от II-ри Б и VI-ти А клас

Росана Росенова Чанева

представител на Община Карнобат в качеството й на финансиращ орган на СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат

Резервни членове:

Ивелина Неделчева Димитрова

родител на ученик от X-ти А клас

Деница Георгиева Димова

представител на Община Карнобат в качеството й на финансиращ орган на СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат