Ученически парламент

„Различни, но заедно“

Идеята за ученически парламент в СУ „Христо Ботев“ гр. Карнобат се зароди още в началото на учебната 2005 – 2006 година с осъществяването на проекта „Различни, но заедно“. Работата по този проект събуди у учениците чувството за общност и те откриха формула за обединение. През пролетта на същата учебна година – 9 май бе обявен за Ден на ученическото самоуправление
В стремежа си да се представят достойно, те решиха да се обединят в своя структура и да създадат свои правила. За това всеки клас номинира свои кандидати, за които гласуваха в прозрачна урна с уникални бюлетини. Така се роди Ученическият парламент. За сравнително кратката си история, той успя да осъществи много свои идеи.