Прием в I-ви клас и подготвителна група

ПРИЕМ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС И ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г., КАКТО СЛЕДВА:
3 паралелки в първи клас с по 24 ученици всяка
1 група за деца на 5 и 6-годишна възраст за предучилищна подготвителна група – до 23 деца

У Ч И Л И Щ Е Н   Г Р А Ф И К
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ В СУ „ХРИСТО БОТЕВ”,  ГРАД КАРНОБАТ  ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА
                                                                         Дейност:                         Срок:
Подаване на заявления за постъпване на ученици в І класДо 31.05.2024 г. всеки работен ден от 8:00 до 17:30 часа
Обявяване на резултатите с приетите ученици в І клас на първо класиране03.06.2024 г.
Записване на приетите ученици, приети на първо класиранеДо 07.06.2024 г. /включително/ всеки работен ден от 8:00 до 17:30 часа
Обявяване на свободните места след първо класиране10.06.2024 г. 
Обявяване на резултатите с приетите ученици от второ класиране13.06.2024 г. 
Записване на учениците, приети на второ класиранеДо 14.06.2024 г. /включително/
Обявяване на свободните места след второ класиранеНа 18.06.2024 г.
Записване на ученици на незаетите места в І класДо 15.09.2024 г.
На основание чл. 45 от Наредба №10 от 01.09.2019 г. за организацията на дейностите в училищното образование, директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелкиДо 15.09.2024 г.
ПРИЕМ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС И ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г., КАКТО СЛЕДВА:
3 паралелки в първи клас с по 24 ученици всяка
1 група за деца на 5 и 6-годишна възраст за предучилищна подготвителна група – до 23 деца

У Ч И Л И Щ Е Н   Г Р А Ф И К
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ В СУ „ХРИСТО БОТЕВ”,  ГРАД КАРНОБАТ  ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
                                                                     Дейност:
                         Срок:
Подаване на заявления за постъпване на ученици в І-ви клас.
До 31.05.2023 г.
всеки работен ден от 8:00 до 17:30 часа.
Обявяване на резултатите с приетите ученици в І-ви клас на първо класиране
01.06.2023 г.
Записване на приетите ученици, приети на първо класиране
До 07.06.2023 г. включително
всеки работен ден от 8:00 до 17:30 часа.
Обявяване на свободните места след първо класиране
08.06.2023 г.
Обявяване на резултатите с приетите ученици от второ класиране
12.06.2023 г.
Записване на учениците, приети на второ класиране
До 14.06.2023 г.  включително
Обявяване на свободните места след второ класиране
На 15.06.2023 г.
Записване на ученици на незаетите места в І-ви клас
До 15.09.2023 г.
ПРИЕМ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС И ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г., КАКТО СЛЕДВА:
3 паралелки в първи клас с по 24 ученици всяка
1 група за деца на 5 и 6-годишна възраст за предучилищна подготвителна група – до 23 деца

У Ч И Л И Щ Е Н   Г Р А Ф И К
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ В СУ „ХРИСТО БОТЕВ”,  ГРАД КАРНОБАТ  ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

        Документи за записване на учениците в I-ви клас:

 1. Заявление за записване по образец на училището, попълнено от родител.
 2. Декларация за личните данни по образец на училището, попълнена от родител.
 3. Копие от Удостоверение за раждане на детето и оригинал за сверяване.
 4. Личната карта при подаване на заявлението за записване на родител/настойник за удостоверяване при поискване.
 5. Удостоверение за завършена подготвителна група.

        Документи за записване на дете в Подготвителна група:

 1. Заявление за записване на деца в подготвителна група – по образец, попълнено от родител.
 2. Декларация за личните данни по образец на училището, попълнена от родител.
 3. Копие от Удостоверение за раждане на детето и оригинал за сверяване.

ПРИЕМ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС И ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г., КАКТО СЛЕДВА:

3 паралелки в първи клас с по 24 ученици всяка

1 група за деца на 5 и 6-годишна възраст за предучилищна подготвителна група – до 23 деца

У Ч И Л И Щ Е Н   Г Р А Ф И К
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ В СУ „ХРИСТО БОТЕВ”,  ГРАД КАРНОБАТ  ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

                                                                         Дейност:                         Срок:

Подаване на заявления по образец за постъпване на ученици в І клас.

До 31.05.2022 г всеки работен ден от 8.00 до 17.30 часа.
Обявяване на резултатите с приетите ученици в І клас на първо класиранеНа 03.06.2022 г.
Записване на приетите ученици в І клас на първо класиране с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група.До 07.06.2022 г. /включително/
Обявяване на свободните места след първо класиране08.06.2022 г. до 17.30 ч.
Приемане на заявления по образец за записване на ученици в І клас на незаетите места.До 10.06.2022 г. /включително/
Записване на учениците, приети на второ класиранеДо 14.06.2022 г. /включително/
Обявяване на свободните места след второ класиранеНа 15.06.2022 г.
Обявяване на незаетите места и записване на ученици на незаетите места в І класДо 15.09.2022 г.
На основание чл. 45 от Наредба №10 от 01.09.2019 г. за организацията на дейностите в училищното образование, директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки.До 15.09.2022 г

                                                                                        Уважаеми родители на бъдещите първокласници,
                 Записването на приетите ученици ще се извърши от 03.06.2022 г. до 07.06.2022 г. от 8.30 часа до 17.30 часа в СУ „Христо Ботев“

                                                                                     Документи за записване на учениците в I клас:

 1. Заявление за записване /по образец на училището/.
 2. Декларация за личните данни /по образец на училището/.
 3. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група.
 4. Копие от акт за раждане на детето.

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

У Ч И Л И Щ Е Н   Г Р А Ф И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ В СУ „ХРИСТО БОТЕВ”,  ГР. КАРНОБАТ  ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Дейност: Срок:
Подаване на заявления от родителите на децата,  които ще постъпят в първи клас До 31.05.2021 г.
Подаване на заявления по образец за постъпване на ученици в І клас. До 31.05.2021 г всеки работен ден от 8.00 до 17.30 часа.
Обявяване на резултатите с приетите ученици в І клас на първо класиране На 04.06.2021 г.
Записване на приетите ученици в І клас на първо класиране с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група. До 07.06.2021 г. включително
Обявяване на свободните места след първо класиране 08.06.2021 г. до 17.30 ч.
Приемане на заявления по образец за записване на ученици в І клас на незаетите места. До 10.06.2020г. включително
Записване на учениците, приети на второ класиране До 14.06.2021 г. включително
Обявяване на свободните места след второ класиране На 15.06.2021 г.
Обявяване на незаетите места и записване на ученици на незаетите места в І клас До 15.09.2021 г.
На основание чл. 45 от Наредба №10 от 01.09.2019 г. за организацията на дейностите в училищното образование, директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки. До 15.09.2020 г

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

На посочения от вас е-mail в Заявлението за кандидатстване за прием в първи клас през учебната 2021/2022 година Вие получавате и входящ номер от СУ „Христо Ботев“. Списък с входящите номера на приетите на първо класиране ученици ще бъде публикуван в сайта на училището. Записването на приетите ученици ще се извърши от  05.06 до 07.06.2021 г.  от 8.30 часа до 17.30 часа в СУ „Христо Ботев“. Документи за записване на учениците в I клас:
 1. Заявление /по образец на училището/
 2. Декларация за личните данни /по образец на училището/
 3. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група 4. Копие от акт за раждане на детето.
За допълнителна информация: 2-29-63 / 2-29-66