Достъп до обществена информация

Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се подават в стая № 313 – Канцелария всеки работен ден от 8.00 до 16.30 ч., както и на e-mail: subotev_karnobat@hristobotev.info Адрес: град Карнобат, ул. „Христо Ботев“ № 9, стая № 313 Лица за контакт: Йорданка Маленова – домакин тел. 0559/22963

Вътрешни правила

За достъп до обществена информация

Заявление за предоставяне на достъп

До обществена информация

Протокол за приемане на устно заявление

За предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

Заповед ЗМФ-1472 29.11.2011 г. на Министъра на финансите

За определяне на разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ

Отчет за 2019 на постъпилите в СУ „Христо Ботев“ град Карнобат

Заявления по реда на закона за достъп до обществена информация.

Отчет за 2020 на постъпилите в СУ „Христо Ботев“ град Карнобат

Заявления по реда на закона за достъп до обществена информация.