Училищно настоятелство

Училищно настоятелство на СУ "Христо Ботев"

Професионалисти с дългогодишен опит

Милена Палачорова

председател на Училищното настоятелство на СУ „Христо Ботев“, град Карнобат

Име и Фамилия

Длъжност

Име и Фамилия

Длъжност

Име и Фамилия

Длъжност

Име и Фамилия

Длъжност