График на учебното време

График на учебното време за учебната 2023 – 2024 година

Начало на учебната 2023/2024 година15.09.2023 г. 
Начало на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година06.02.2024 г. – I – XII клас
Неучебни дни:
17.05.2024 г.
– Задържителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2024 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII клас
21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII клас
Край на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година:
13.05.2024 г.
– XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2024 г. – І – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
28.06.2024 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2024 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2024 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)
Ваканции и неучебни дни за учебната 2023/2024 година
Начало и край на ваканциите с включени празнични и почивни дни, с изключение на лятната ваканция:
28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. вкл. – пролетна за XII клас
IV клас
Дати за провеждане на НВО за ученици от IV клас:
* Български език и литература – 27 май 2024 г., начало 10:00 часа
* Математика – 28 май 2024 г., начало 10:00 часа
 VII клас
Дати за провеждане на НВО за ученици от VII клас:
* Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 09:00 часа
* Математика – 21 юни 2024 г., начало 09:00 часа
* Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09:00 часа
X клас
Дати за провеждане на НВО за ученици от X клас:
* Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 08:00 часа
* Математика – 12 юни 2024 г., начало 08:00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 11 юни 2024 г.:
Писмена част:
– за ниво В1 и В1.1, начало 09:00 часа;
– за ниво А2, начало 09:30 часа;
– за ниво А1, начало 10:00 часа;
 Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.
* Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 14 юни 2024 г., по график в две сесии – от 09:00 и от 14:30 часа