График на учебното време

График на учебното време за учебната 2022 – 2023 година

Начало на учебната 2022/2023 година15.09.2022 г. 
Начало на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година06.02.2023 г. – I – XII клас
Неучебни дни:
19.05.2023 г.
– държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас
Край на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:
16.05.2023 г.
– XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2023 г. – І – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2023 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2023 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2023 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2023 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)
Ваканции и неучебни дни за учебната 2022/2023 година
Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022 – 2023 година:
29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна
01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за XII клас
IV клас
Дати за провеждане на НВО за ученици от IV клас:
* Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10:00 часа
* Математика – 30 май 2023 г., начало 10:00 часа
 VII клас
Дати за провеждане на НВО за ученици от VII клас:
* Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09:00 часа
* Математика – 16 юни 2023 г., начало 09:00 часа
* Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 09:00 часа
X клас
Дати за провеждане на НВО за ученици от X клас:
* Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11:00 часа
* Математика – 16 юни 2023 г., начало 11:00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г.:
Писмена част:
– за ниво В1 и В1.1, начало 11:00 часа – за ниво А2, начало 11:30 часа
– за ниво А1, начало 12:00 часа * Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.
* Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 19 юни 2023 г., по график в две сесии – от 8:30 и от 14:30 часа