Учебници

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ПО ООП/ЗУЧ В ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП В СУ „ХРИСТО БОТЕВ‘ – ГРАД КАРНОБАТ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

Списък учебници за VIII А клас – профил Чужди езици, VIII Б клас – профил Природни науки за учебната 2023/2024 учебна година

Пореден №

Клас

Заглавие на учебника или учебното помагало

Издателство

Автор

1.

VIII

Български език

Булвест 2000 

Ангел Петров, Мая Падешка

2.

VIII

Литература

Булвест 2000 

Илияна Кръстева, Виолета Герджикова 

3.

VIII А и Б

Английски език

1. „Focus for Bulgaria”, А1;

2. „Focus for Bulgaria”А2;

3. „Focus for Bulgaria” В1.1

 

 „Пиърсън Едюкейшън Лимитид”, представлявано от „С.А.Н. – ПРО”

Патриша Райли и колектив

Сю Кей и колектив

Сю Кей и колектив

4.

VIII

Математика

Архимед

Алашка Райна , Мая Алашка, Пламен Паскалев

5.

VIII

Информационни технологии

„Домино“

Иван Първанов, Людмил Бонев

6.

VIII Б

Информатика

„Изкуства“

Красимир Манев, Нели Манева

Велислава Христова

7.

VIII

Философия

Екстрем

С. Герджиков

8.

VIII

Изобразително изкуство

Булвест 2000

Свилен Стефанов, Петя Иванова, Десислава Кралева

9.

VIII

Музика

Булвест 2000

Елисавета Вълчинова,Диана Данова – Дамянова, Ваня Ангелска

Списък на учебници за VIII В клас, профил Икономическо развитие

 

Пореден №

Клас

Заглавие на учебника или учебното помагало

Издателство

Автор

1.

VIII В

Български език

Булвест 2000 

Ангел Петров, Мая Падешка

2.

VIII В

Литература

Булвест 2000 

Илияна Кръстева, Виолета Герджикова 

3.

VIII В

Английски език

1. „Focus for Bulgaria”, А1;

2. „Focus for Bulgaria”А2;

 

 „Пиърсън Едюкейшън Лимитид”, представлявано от „С.А.Н. – ПРО”

Патриша Райли и колектив

Сю Кей и колектив

Сю Кей и колектив

4.

VIII В

Математика

Архимед

Алашка Райна , Мая Алашка, Пламен Паскалев

5.

VIII В

Информационни технологии

„Домино“

Иван Първанов, Людмил Бонев

6.

VIII В

История и цивилизации

Булвест 2000

АвторАндрей Пантев, Валентина Павлова, Пенка Костадинова, Зорница Велинова-Тренчева, Ростислав Ботев

7.

VIII В

География и икономика за 8. Клас Първа част за 9. Клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

Румен Пенин, Тони Трайков, Димитър Иванов, Валентина Стоянова

8.

VIII В

Философия

Екстрем

С. Герджиков

9.

VIII В

Биология и здравно образование за 9 клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език

Булвест 2000

Владимир Овчаров

Огнян Димитров

Камелия Йотовска

Мариана Христова

Таня Димитрова

10.

VIII В

Физика и астрономия  за 9 клас за профилирано и професионално образование  с интензивно изучаване на чужд език

Булвест 2000

Максим Максимов

Ивелина Димитрова

11.

VIII В

Химия и опазване на околната среда 8 клас,Първа част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

Просвета Плюс

Лиляна Боянова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов, Емилия Тодорова

12.

     VIII В

Музика

Булвест 2000

Елисавета Вълчинова, Диана Данова – Дамянова, Ваня Ангелска

13.

VIII В

Изобразително изкуство

Булвест 2000

Свилен Стефанов, Петя Иванова, Десислава Кралева

Списък на учебници за IX клас – 2023/2024 учебна година

Пореден №

Клас

Заглавие на учебника или учебното помагало

Издателство

Автор

1.

IX

Български език и литература

Булвест 2000

ИК “Анубис – Булвест 2000”

Ангел Петров, Мая Падешка

Боян Биолчев

2.

IX А и Б ЗУЧ

Чужд език – Английски език 

Focus for Bulgaria – B 1 part 1

 Пиърсън Едюкейшън

Лимитид”, представлявано

от „С.А.Н. – ПРО” ООД

Сю Кей и колектив

3.

IX А и Б ЗУЧ

Чужд език – Руски език

Классно!

А1 част 1

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД  

Татяна Алексиева

4.

IX

Математика

Архимед

Алашка Райна , Мая Алашка, Пламен Паскалев

5.

IX

Информационни технологии

„Изкуства“

Коста Гъров, Стефка Анева, Елена Тодорова, Димитър Данаилов, Генчо Стоицов

6.

IX

  1. История и цивилизации за профилирано и професионално образование с изучаване на чужд език – 1 част
  2. История и цивилизации за профилирано и професионално образование с изучаване на чужд език – 2 част

Булвест 2000

Андрей Пантев, Искра Баева, Евгения Калинова, Георги Якимов, Валентина Павлова, Пенка Костадинова, Зорница Велинова-Тренчева, Ростислав Ботев, Надка Васева, Веселина Иванова

7.

IX

География и икономика за 9. клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

Румен Пенин, Тони Трайков, Димитър Иванов, Валентина Стоянова

8.

IX

Философия

Просвета 1945

Е. Варджийска

9.

IX

Биология и здравно образование за 9 клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език

Булвест 2000

Владимир Овчаров

Огнян Димитров

Камелия Йотовска

Мариана Христова

Таня Димитрова

10.

IX

Физика и астрономия  за 9 клас за профилирано и професионално образование  с интензивно изучаване на чужд език

 Булвест 2000

Максим Максимов

Ивелина Димитрова

11.

IX

Химия и опазване на околната среда, Първа и втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

Просвета Плюс

Лиляна Боянова, Ивайло Ушагелов, Красимир Николов, Емилия Тодорова

12.

IX

Музика

Просвета, Основано 1945

Лозанка Пейчева, Стефанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров

13.

IX

Изобразително изкуство

Анубис

Б.Дамянов, А.Генчева

Списък учебници за X клас – 2023/2024 учебна година

 

Пореден №

Клас

Заглавие на учебника или учебното помагало

Издателство

Автор

1.

X

Български език и литература

БГ учебник

БГ учебник

Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев

Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева

2.

X А и Б ЗУЧ

Чужд език – Английски език

Focus for Bulgaria – B 1 part 2

Пиърсън Едюкейшън

Лимитид”, представлявано

от „С.А.Н. – ПРО” ООД

Сю Кей и колектив

3.

X А и Б ЗУЧ

Чужд език – Руски език

Классно! А1 част 2

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД  

Татяна Алексиева

4.

X

Математика

Архимед

Алашка Райна , Мая Алашка, Пламен Паскалев

5.

X

Информационни технологии

„Изкуства“

Коста Гъров, Стефка Анева, Елена Тодорова, Димитър Данаилов,Генчо Стоицов

6.

X

История и цивилизации

Булвест 2000

Искра Баева, Евгения Калинова-Яйджиева, Диляна Ботева-Боянова, Пламен Митев, Иван Тютюнджиев, Петър Ангелов, Николай Поппетров, Надка Васева, Веселина Иванова-Хасун, Валентина Павлова

7.

X

География и икономика за 10. клас

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

Румен Пенин, Тони Трайков, Димитър Иванов, Валентина Стоянова

8.

X

Философия

Просвета 1945

Е. Варджийска

9.

X

Биология и здравно образование

Булвест 2000

Владимир Овчаров

Огнян Димитров

10.

X

Физика и астрономия

Клет, Булвест 2000

Максим Максимов

Ивелина Димитрова

11.

X

Химия и опазване на околната среда

Просвета основано 1945

Лиляна Боянова, Красимир Николов

Емилия Тодорова

Ивайло Ушагелов

12.

X

Музика

Просвета, Основано 1945

Лозанка Пейчева, Стефанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров, Даниела Костинкова

13.

X

Изобразително изкуство

Анубис

Бисер Дамянов, Анна Генова, Анна Генчева

Списък учебници за XI клас – 2023/2024 учебна година

Пореден № Клас Заглавие на учебника или учебното помагало Издателство Автор
1. IX Български език “Булвест 2000” Ангел Петров, Мая Падешка
2. IX Литература (за ЗП) ИК “Анубис” – “Булвест 2000” Боян Биолчев
3. IX А Английски език -I език Focus for Bulgaria A1 и A2 Pearson,Longman Патришиа Райли и колектив
4. IX Б Английски език – I език Focus for Bulgaria B1.1 Pearson,Longman Патришиа Райли и колектив
5. IX В Английски език – I език Focus for Bulgaria Pearson,Longman Патришиа Райли и колектив
6. IX Б Френски език ІІ език – VITE pour la Bulgarie! A1 KLETT Aна Мария Крими
7. IX В Руски език – II език „Горизонт“ – първа част
8. IX Математика ЗП
9. IX Информационни технологии „Просвета“ Н. Николова, Е.Стефанова, М.Николова, Д. Петрова, Д.Матева, К.Стефанов
10. IX А История и цивилизации. Учебник по история за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – 1 и 2 част „Булвест 2000“ Андрей Пантев
11. IX А, Б История и цивилизация. Учебник по история при обучение с интензивно изучаване на чужд език – 2 част „Булвест 2000“ Искра Баева и др.
12. IX А География и икономика. Учебник по география и икономика за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език „Булвест 2000“ Румен Пенин и др.
13. IX Б, в География и икономика. Учебник по география и икономика втора част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език „Булвест 2000“ Румен Пенин и др
14. IX Философия „Просвета, основано 1945“ Евелина Варджийска, Донка Панева, Ясен Захариев
15. IX Физика и астрономия  „Булвест 2000“ Максим Максимов
16. IX Химия и опазване на околната среда ЗП „Просвета плюс“ Лиляна Боянова
17. IX Биология и здравно образование „Булвест 2000“ Огнян Димитров
18. IX Изобразително изкуство „Анубис“ Бисер Дамянов
19. IX Музика „Просвета 1945“ Бисер Дамянов

Списък учебници за XII клас – 2023/2024 учебна година

Пореден №

Клас

Заглавие на учебника или учебното помагало

Издателство

Автор

1.

XII

Български език и литература

БГ Учебник

БГ Учебник

Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев

Иван Инев, Албена Руневска, Мариана                        Бакърджиева

2.

XII А ЗУЧ

 

и

XII Б ЗУЧ

ЧУЖД ЕЗИК – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Focus for Bulgaria – B 2.1 part 2

 

 

Пиърсън Едюкейшън

Лимитид”, представлявано

от „С.А.Н. – ПРО” ООД

Сю Кей и колектив

 

Сю Кей и колектив

 

XII А  ПП

Focus for Bulgaria,

Culture/Literature/Speaking/Writing

B2 Part 2

Пиърсън Едюкейшън

Лимитид”, представлявано

от „С.А.Н. – ПРО” ООД

Флавиа Бентини и

колектив

 

XII А  Избираем ПП

Matura Companion for Bulgaria B2 Part 2

Express Publishing

 

3.

XII A ЗУЧ

 

 

XII Б ЗУЧ

 

ЧУЖД ЕЗИК – РУСКИ ЕЗИК

Успех ниво В1.1

 

Классно! А2 част 2

 

Велес

 

Клет

 

Татяна Ненкова

 

Татяна Алексиева

 

 

XII А ПП

Руски език Профилирана подготовка

Успех ниво В1.1

Велес

Татяна Ненкова

4.

XII

Математика

Архимед

Алашка Райна , Мая Алашка, Пламен Паскалев

 

XII  Б клас ПП  

Математика Профилирана подготовка

 

изд. ВЕДИ

Донка Гълъбова, Мая

Сидерова

5.

XII  А и Б клас ПП  

Биология и здравно образование Профилирана подготовка

 

МОДУЛ 2 – Многоклетъчна организация на биологичните системи – Част 2

 

МОДУЛ 3 – Биосфера – структура и процеси

 

МОДУЛ 4 – Еволюция на биологичните системи

М2-Владимир Овчаров

Камелия Йотовска

Мариана Христова

 

М3-Валентин Богоев

Гергана Георгиева

 

М4-Христо Гагов

Надежда Райчева

Албена Йочкова

Незабравка Пенкова

6

XII Б, ПП

Информатика

модул 3

Релационен модел на бази от данни,

издателство Изкуства

 

модул 4

Програмиране на информационни системи,

издателство  Клет

Красимир Манев

 

 

 

Красимир Манев, Димитър Минчев, Нели Манева

7.

XII  А и Б клас ПП  

Философия Профилирана подготовка

 

Модул “Философия и ценности”

Модул “ Философия и политика”

Модул “Психология на личността”

Марин Костов, Драгомир Кръстев, Галя Герчева-Несторова, Румяна Тултукова, Райна Димитрова

8.

XII

Гражданско образование

Педагог 6

Галя Несторова, Станислава Минева, Марина Минева, Владислав Петков, Румяна Тултукова