Обява за заместник-директор по учебната дейност

СУ „Христо Ботев“ град Карнобат обявява свободно работно място за заместник-директор по учебната дейност