Възстановяване на учебни занятия

Уважаеми ученици и родители,
от 18.01.2023 г. (сряда) се възстановяват учебните занятия според седмичното разписание за първи учебен срок.
Пътуващите ученици ще бъдат извозвани по определения график.