СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат

Обявява 1 свободно място в VIII  клас – профил Икономическо развитие с разширено изучаване на английски език,
дневна форма на обучение за ученици със завършено основно образование.

Документи се приемат в  канцеларията на училището до 06.10.2023 г. /включително/.

Необходими документи:

1. Заявление по образец от училището.
2. Копие от свидетелство за завършено основно образование.