Свободни места в IX клас

СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат

I. Обявява 1 свободно място в IX клас – профил Чужди езици с интензивно
изучаване на английски език, дневна форма на обучение за учебната 2023/2024 г.
Документи се приемат в канцеларията на училището до 18.09.2023 г.
/включително/.
Необходими документи:

 1. Заявление по образец от училището.
 2. Копие от свидетелство за завършено основно образование.
  II. Обявява 1 свободно място в IX клас – профил Природни науки с интензивно
  изучаване на английски език, дневна форма на обучение за учебната 2023/2024 г.
  Документи се приемат в канцеларията на училището до 18.09.2023 г.
  /включително/.
  Необходими документи:
 3. Заявление по образец от училището.
 4. Копие от свидетелство за завършено основно образование.