Свободни места за X клас за учебната 2024/2025 г.

СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат

I. Обявява 1 свободно място в X клас – профил Чужди езици с интензивно изучаване на английски език, дневна форма на обучение за учебната 2024/2025 г.
Документи се приемат в канцеларията на училището до 15.07.2024 г.
/включително/.
Необходими документи:

Заявление по образец от училището. Копие от свидетелство за завършено основно образование.

II. Обявява 1 свободно място в X клас – профил Природни науки с интензивноизучаване на английски език, дневна форма на обучение за учебната 2024/2025 г.

Документи се приемат в канцеларията на училището до 15.07.2024 г./включително/.

Необходими документи:

Заявление по образец от училището.

Копие от свидетелство за завършено основно образование.