Политика за поверителност

Политика за бисквитки

Политика за поверителност - уебсайт

Бисквитката е текстов файл, съдържащ букви и цифри, който се съхранява на
компютъра Ви и/или мобилното Ви устройство, когато посещавате даден уебсайт.
Бисквитките Ви позволяват да запаметите действията си ( пр. език, размер на шрифта и др.) за определено време и така не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или когато преминавате от една страница към друга. Бисквитките също могат да запазят определена информация, свързана с предпочитанията Ви.
Вие можете да приемете използването на бисквитки, когато посещавате нашия уебсайт:
– за първи път, или
– след като изтриете бисквитките от Вашия браузър или от твърдия диск на Вашия компютър (за нашите системи това обикновено означава, че посещавате нашия уебсайт за първи път и ще бъдете помолени да се съгласите отново с
използването им).
Ние използваме следните видове бисквитки: Строго необходими бисквитки. Можете да намерите повече информация за отделните бисквитки, които използваме, и за целите, за които ги използваме по-долу:
Строго необходими бисквитки: Тези бисквитки са от съществено значение за функционирането на нашия уебсайт.

Наименование: wp-api-schemamodelhttp://hristobotev.info/wp/wpjson/wp/v2/ 

Цел: Тази бисквитка е необходима за функционирането на уебсайта. 

Изтичане: Времето за изтичане по подразбиране за тази бисквитка е до края на престоя Ви в интернет страницата (сесията).

Контрол върху използваните бисквитки
Вие можете да изберете кои бисквитки да приемете и кои не. При отваряне на
нашия уебсайт се зарежда прозорец с идентификация на използваните бисквитки.
Посредством този прозорец Вие можете да изберете само тези бисквитки, които желаете да бъдат активирани на Вашето устройство, с изключение на бисквитките за необходимост на уебсайта.
На следващо място, Вие можете да използвате Вашия интернет браузър, за да:
– изтриете всички бисквитки;
– блокирате всички бисквитки;
– позволите всички бисквитки;
– блокирате бисквитките на трети страни;
– премахнете всички бисквитки, когато затворите браузъра;
– отворите инкогнито сесия, което Ви позволява да сърфирате в Интернет без да
съхранявате данни локално;
– инсталирате добавки и приставки, за да разширите функционалността на
браузъра.

                                                                                             Версия: 00/27.04.2020 г.

Обща информация
Средно училище „Христо Ботев“ е институция в системата на предучилищното
и училищното образование и действа в качеството на Администратор на лични данни.
Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 ЕО, ние се ангажираме да Ви информираме как събираме и използваме Вашите лични данни чрез нашия уебсайт.
Видове лични данни, които съхраняваме:

Лог файлове: Какви данни събираме:
– Интернет (IP) адрес;
– Използван интернет браузър;
– Време и период на посещение на нашия уебсайт;
За какво ги събираме:
– За да гарантираме непрекъснатата сигурност и функциониране на нашия уебсайт, включително за защита срещу киберпрестъпления;

Какво е основанието за използване на тези данни:
– Наш легитимен интерес, във връзка с посочените цели;

Снимков и видео материал: Какви данни събираме:
– Снимков материал;
– Видео материал.
За какво ги събираме:
– За да промотираме дейността на училището;
– За да отразим важни публични събития.

Каква е законната основа за използване на тези данни:
1. Съгласие:
– за публикуване на Ваши снимки /снимки на децата Ви, предварително сме изискали Вашето съгласие.
– за публикуване на видео материали, в които сте заснети Вие/Вашите деца, предварително сме изискали Вашето съгласие.
2. Легитимен интерес: за публикуване на снимки/видеоклипове на големи групи хора от публични мероприятия.

Събиране на личните Ви данни
Ние събираме и обработваме само тези лични данни, които Вие ни предоставите
по време на престоя си на нашия уебсайт и само съгласно целите, които сме посочили по-горе.
Това може да бъде осъществено по различен начин, а именно:
– косвено от Вас, например когато посетите и разглеждате нашия уебсайт.
Автоматизирано вземане на решения
Нашият уебсайт не осъществява под никаква форма и начин автоматизирано
вземане на решения, включително профилиране, въз основа на Ваши лични данни.
Промяна на целите, за които използваме Вашите лични данни
При необходимост от обработване на Вашите лични данни за цели, различни от
описаните в настоящата Политика, Вие ще бъдете предварително информирани, а когато е необходимо съответното обработване ще се осъществи само след получаване на Вашето съгласие.
Споделяне на лични данни с трета страна
Възможно е да споделяме личните Ви данни с други физически или юридически лица,
когато:
– това е законово изискване спрямо нас;
– това е необходимо за функционирането на този уебсайт (като например с
дружеството доставчик на хостинг услугата); или
– имаме легитимен интерес да го направим (като например упражняване на правни
претенции).
В случай на споделяне на лични данни с трета страна, изискваме от тази трета страна да спазва сигурността на Вашите лични данни и да ги третират в съответствие с релевантното право на ЕС и българското законодателство. Освен това всички наши доставчици на услуги трябва да предприемат подходящи мерки за сигурност, за да защитят Вашите лични данни в съответствие с нашите правила.
Ние не разрешаваме на нашите доставчици на услуги да използват Вашите лични
данни за собствена цел. Ние им позволяваме да обработват Ваши лични данни само:
–  за конкретни цели; и
– в съответствие с нашите инструкции.
Сигурност и защита на Вашите лични данни
Вашите лични данни заслужават най-голяма степен на защита и сигурност. Ето защо сме въвели подходящи технически и организационни мерки за сигурност, за да
предотвратим случайно изгубване, използване, достъп по неразрешен начин, промяна или разкриване.
Освен това, достъпът до Вашите лични данни е ограничен само до тези наши служители, контрагенти и други лица, които имат отношение и са оторизирани за достъп до тях. Те обработват Вашите лични данни само съгласно нашите указания и са задължени да пазят поверителност.
Ние въведохме строги процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на сигурността, което включва лични данни, и ще уведомим Вас и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) при настъпило нарушение, когато сме законово задължени да го направим.
Срок, в рамките на който ще се съхраняват личните Ви данни
Ние съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо
във връзка с целите, за които сме ги събрали.
Вашите лични данни могат да бъдат съхранявани и за по-дълъг период от този,
необходим за осъществяване на непосредствените цели, поради които сме ги събрали, във връзка с наш легитимен интерес при евентуални искови претенции от Ваша страна.
Максималният срок, в рамките на който съхраняваме Вашите лични данни, събирани чрез нашия уебсайт, е 10 (десет) години.
Актуалност на личните данни
Ние се стремим да поддържаме личните Ви данни, които съхраняваме, точни и актуални.
Упражняване на Вашите права
При определени обстоятелства, имате право да заявите:
Достъп до личните Ви данни. Това означава, че можете да получите копие от лични данни, които съхраняваме за вас, и да проверите дали ги обработваме правилно;
Коригиране на личните данни, които държим за Вас. Това означава, че можете да коригирате всички непълни или неточни лични данни, които държим за Вас;
Изтриване на Ваши лични данни. Това означава, че можете да заявите да изтрием
или премахнем лчини данни, когато няма основателна причина да продължим да ги обработваме;
Ограничаване на обработката на Вашите лични данни. Това означава, че можете да ни помолите да преустановим обработването на лични данни за Вас, например ако искате да установим точността или причината за тяхното обработване;
Преносимост на Вашите лични данни. Вие можете да получите Вашите лични данни, които ние обработваме, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или да пожелаете да ги прехвърлим на друг администратор, ако обработването се основава на Ваше съгласие или договорно
задължение;
– Възражение срещу обработваните от нас Ваши лични данни;
– Оттегляне на даденото от Вас съгласие по всяко време, като оттеглянето не засяга законосъобразността на обработваните лични данни до момента на оттеглянето. (само за обработване на лични данни, което се извършва на основание дадено от Вас съгласие.);
Ако желаете да упражните някое от горепосочените права, ние може да поискаме допълнителна информация от Вас с цел потвърждаване на самоличността Ви. Това е мярка за сигурност, която гарантира, че личните Ви данни не се разкриват на никое лице, което няма право да ги получи.
Вие можете да упражните правата си по един от следните начини:
– лично, чрез подаване на писмено заявление по образец, което ще Ви бъде предоставено на място на адреса на Администратора или можете да го изтеглите и попълните от уебсайта на училището http://hristobotev.info , като същото трябва да бъде входирано на адреса на училището.
– по електронен път, на имейла на Администратора subotev_karnobat@hristobotev.info чрез подаване на Заявление по образец, което може да бъде намерено в раздел „Защита на личните данни“ на нашия уебсайт.       В този случай Заявлението Ви трябва да бъде оформено като електронен документ по смисъла на ЗЕДЕУУ, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП). Заявлението следва да се подаде от имейл адреса, съдържащ се в издаденото квалифицирано удостоверение на електронен подпис за физическо лице.
– Вие имате и правото по всяко време да подадете жалба до компетентния надзорен орган на Република България – Комисия за защита на личните данни. За да се запознаете с условията за подаване на жалба до Комисията по защита на данните, моля посетете уебсайта на КЗЛД на следния адрес: https://www.cpdp.bg
Връзки към други сайтове
На нашия уебсайт е възможно да се съдържат връзки към други уебсайтове.
Настоящата политика за поверителност се отнася само към този уебсайт. За повече информация относно обработваните от други уебсайтове лични данни, моля, запознайте се с техните политики за поверителност.
Промени в Политика за поверителност
Всички изменения и допълнения в настоящата политика за поверителност ще
бъдат прилагани след публикуване на актуалното й съдържание на нашия уебсайт:
http://hristobotev.info

За връзка с нас:
Адрес: Карнобат 8400, ул. „Христо Ботев“ 9;
Телефон: 0559/22963;
Ел. поща: subotev_karnobat@hristobotev.info

За връзка с Длъжностното лице по защита на данните:
Име: Живко Павлов
Телефон: 02/492 0 112
Ел. поща: office@adpo.bg
Интернет страница: www.adpo.bg

За връзка с Комисия за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

                                                                                                 Версия: 00/19.02.2020 г.