Покана за подаване на оферти за обедно хранене и за подкрепителна закуска за учебната 2020-2021 година

Във връзка с започването на 2020-2021 учебна година и нуждата от осигуряване на обедно хранене и на подкрепителна закуска за учениците, СУ “Христо Ботев” град Карнобат, кани всички заинтересовани страни да подадат оферта със следните изисквания с краен срок до 30.09.2020 г., както следва: