БЛАГОТВОРИТЕЛНА АКЦИЯ В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГРАД КАРНОБАТ

По инициатива на училищния парламент и с пълната подкрепа и съдействие на Ръководството и на Педагогическата колегия, учениците от СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат организират благотворителна акция за набиране на средства за лечението на Николай Комитов, Ботевски възпитаник, приятел и съученик. Скъпи съученици, бивши възпитаници на нашето училище, драги родители, учители и приятели! Училищният парламент на СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат ви призовава: ДА ПОМОГНЕМ НА НИКОЛАЙ КОМИТОВ !!!

Всеки, който иска да помогне, ще може да направи дарение на 21.06 и 22.06.2021 г. в сградата на училището, на обозначените за целта места.
Събраните средства ще бъдат преведени по Банкова сметка.
БЕЗКРАЙНО СМЕ ВИ БЛАГОДАРНИ ЗА ВСЕКИ ЖЕСТ НА СЪПРИЧАСТНОСТ!!!

Дарителска Сметка:
Титуляр:
Николай
Стефанов
Комитов
IBAN:BG03STSA93000026366770
BIC:STSABGSF
Или
Райфайзенбанк – BG77RZBB91551004354534 – Титуляр на сметката е ОФК Карнобат.