Анкета за избор на вида на закуска за деца и ученици от подготвителна група до IV клас в СУ „Христо Ботев“- град Карнобат за учебната 2021-2022 година.