Прием след VII клас

Прием след VII клас за учебната 2021/2022 година в СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат

ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ с интензивно изучаване на Английски език
Английски език, втори чужд език – Руски език

1 паралелка – 26 ученици

Профилиращи предмети:

 • Английски език
 • Руски език

Балообразуващи предмети:

 • Български език и литература – удвоена оценка от НВО
 • Математика – удвоена оценка от НВО
 • Български език и литература – оценка от свидетелството за основно образование
 • Чужд език – оценка от свидетелството за основно образование

ПРОФИЛ „МАТЕМАТИЧЕСКИ“ с интензивно изучаване на Английски език
Английски език, втори чужд език – Руски език

1 паралелка – 25 ученици

Профилиращи предмети:

 • Математика
 • Информатика

Балообразуващи предмети:

 • Български език и литература – удвоена оценка от НВО
 • Математика – удвоена оценка от НВО
 • Математика – оценка от свидетелството за основно образование
 • Биология и здравно образование – оценка от свидетелството за основно образование