Обучение за периода от 07.02.2022 г. до 13.02.2022 г. в условията на извънредна епидемична обстановка

Уважаеми родители и ученици, Уведомяваме Ви, че съгласно Заповед РД-01-25 от 04.02.2022 г. на д-р Паздеров – директор на РЗИ – гр. Бургас: Считано от 07.02.2022 г. до 13.02.2022 г. се преустановява присъственият учебен процес за учениците от 5-ти до 12-ти клас, като преминават на обучение в елетронна среда от разстояние според учебния план, седмичното разписание на училището за втори учебен срок и продължителност на часовете по утвърдения график. За учениците от 1-ви до 4-ти клас учебния процес е присъствен, при спазване на противоепидемичните мерки и без смесване на ученици от различни паралелки в целодневна форма на обучение. В 07.02.2022 г. понеделник ще се проведе тестване на ученици за Ковид -19 от 7:30 ч.