Неучебни дни – от 12.01.2023 г. до 17.01.2023 г.

На основание Заповед № РД 09-24/ 11.01.2023 г. на Министъра на образованието и науката дните от 12.01.2023 г. до 17.01.2023 г. (включително) ще бъдат неучебни. В дните от 12.01.2023 г. до 17.01.2023 г. (включително) няма да се провежда обучение от разстояние в електронна среда.

Учебните занятия ще бъдат възобновени на 18.01.2023 г. (сряда).

Хубав ден! Бъдете здрави!