Administrator

love

БЛАГОТВОРИТЕЛНА АКЦИЯ В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГРАД КАРНОБАТ

По инициатива на училищния парламент и с пълната подкрепа и съдействие на Ръководството и на Педагогическата колегия, учениците от СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат организират благотворителна акция за набиране на средства за лечението на Николай Комитов, Ботевски възпитаник, приятел и съученик.
Скъпи съученици, бивши възпитаници на нашето училище, драги родители, учители и приятели!
Училищният парламент на СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат ви призовава:
ДА ПОМОГНЕМ НА НИКОЛАЙ КОМИТОВ !!!

Information

Информация за родителите на деца записани в първи и осми клас в СУ „Христо Ботев“ град Карнобат, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година

Уважаеми родители,
Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от доходите при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.
Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:
• удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от СУ „Христо Ботев“ град Карнобат;
• копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.
Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени е протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Blackboard with math lesson written on it

Обява за едно свободно място в ПРОФИЛ „МАТЕМАТИЧЕСКИ“ с интензивно изучаване на Английски език

Уважаеми ученици и родители,

СУ „Христо Ботев“ град Карнобат обявява едно свободно място в профил „МАТЕМАТИЧЕСКИ“ с интензивно изучаване на Английски език за ученици в VIII клас.

Businessman using fingerprint identification to access and protecting personal information data

Информационна кампания „ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ“

Средно училище „Христо Ботев“ се включи в информационната кампания на Асоциация на длъжностните лица по защита на данните за повишаване нивото на защита на личните данни в образователните институции в Република България под наслов „ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ“. В рамките на кампанията на персонала и учениците ще бъдат предоставени информационни материали относно защита на личните данни и включени в обучителни онлайн активности. Можете да се запознаете със съвети по защита на личните данни за учениците чрез тази презентация:

Studying At Home

Обучение за периода от 07.02.2022 г. до 13.02.2022 г. в условията на извънредна епидемична обстановка

Уважаеми родители и ученици,
Уведомяваме Ви, че съгласно Заповед РД-01-25 от 04.02.2022 г. на д-р Паздеров – директор на РЗИ – гр. Бургас:
Считано от 07.02.2022 г. до 13.02.2022 г. се преустановява присъственият учебен процес за учениците от 5-ти до 12-ти клас, като преминават на обучение в елетронна среда от разстояние според учебния план, седмичното разписание на училището за втори учебен срок и продължителност на часовете по утвърдения график.
За учениците от 1-ви до 4-ти клас учебния процес е присъствен, при спазване на противоепидемичните мерки и без смесване на ученици от различни паралелки в целодневна форма на обучение.

В 07.02.2022 г. понеделник ще се проведе тестване на ученици за Ковид -19 от 7:30 ч.

Planning the school year. Drawing up a student schedule.

График на учебните часове, за работа в електронна среда

График на учебните часове, за работа в електронна среда на учениците от СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат, считано от 16.03.2020 г във връзка обявеното извънредно положение в Република България заради разпространението на COVID-19.