Administrator

Planning the school year. Drawing up a student schedule.

График на учебните часове, за работа в електронна среда

График на учебните часове, за работа в електронна среда на учениците от СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат, считано от 16.03.2020 г във връзка обявеното извънредно положение в Република България заради разпространението на COVID-19.

Wedding invitation card lies on red and white background

Покана за подаване на оферти за обедно хранене и за подкрепителна закуска за учебната 2020-2021 година

Във връзка с започването на 2020-2021 учебна година и нуждата от осигуряване на обедно хранене и на подкрепителна закуска за учениците, СУ “Христо Ботев” град Карнобат, кани всички заинтересовани страни да подадат оферта със следните изисквания с краен срок до 30.09.2020 г., както следва: