Прием в първи клас и подготвителна група

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

На посочения от вас е-mail в Заявлението за кандидатстване за прием в първи клас през учебната 2021/2022 година Вие получавате и входящ номер от СУ „Христо Ботев“. Списък с входящите номера на приетите на първо класиране ученици ще бъде публикуван в сайта на училището.

Записването на приетите ученици ще се извърши от  05.06 до 07.06.2021 г.  от 8.30 часа до 17.30 часа в СУ „Христо Ботев“. Документи за записване на учениците в I клас:

  1. Заявление /по образец на училището/
  2. Декларация за личните данни /по образец на училището/
  3. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група
  4. Копие от акт за раждане на детето.

За допълнителна информация:

2-29-63

2-29-66

 

У Ч И Л И Щ Е Н   Г Р А Ф И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ В СУ „ХРИСТО БОТЕВ”,  ГР. КАРНОБАТ  ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Дейност:

Срок:

Подаване на заявления от родителите на децата,  които ще постъпят в първи клас

До 31.05.2021 г.

Подаване на заявления по образец за постъпване на ученици в І клас.

До 31.05.2021 г

всеки работен ден от 8.00 до 17.30 часа.

Обявяване на резултатите с приетите ученици в І клас на първо класиране

На 04.06.2021 г.

Записване на приетите ученици в І клас на първо класиране с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група.

До 07.06.2021 г. включително

Обявяване на свободните места след първо класиране

08.06.2021 г. до 17.30 ч.

Приемане на заявления по образец за записване на ученици в І клас на незаетите места.

До 10.06.2020г. включително

Записване на учениците, приети на второ класиране

До 14.06.2021 г. включително

Обявяване на свободните места след второ класиране

На 15.06.2021 г.

Обявяване на незаетите места и записване на ученици на незаетите места в І клас

До 15.09.2021 г.

На основание чл. 45 от Наредба №10 от 01.09.2019 г. за организацията на дейностите в училищното образование, директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки.

До 15.09.2020 г

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *