Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ – резултати

Сигнали за допуснати технически неточности и грешни отразявания в протоколите се входират чрез молба до директора на ОУ „Пейо Яворов“, град Бургас до 17:00 часа на 26.03.2021 г.