Прием в първи клас и подготвителна група

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

На посочения от вас е-mail в Заявлението за кандидатстване за прием в първи клас през учебната 2020/2021 година Вие получавате и входящ номер от СУ „Христо Ботев“. Списък с входящите номера на приетите на първо класиране ученици е публикуван в сайта на училището. 

Записването на приетите ученици ще се извършва от  05.06 до 09.06.2020 г.  за времето от 8.30 часа до 17.30 часа в СУ „Христо Ботев“. При записване се попълва Заявление /по образец на училището/, декларация за личните данни / по образец на училището/ и се предоставят оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група и копие от акт за раждане на детето.  

Обявяване на незаетите места ще се извърши на 09.06.2020 г.  

За допълнителна информация:

Красимира Желева – 0887888607

Меглена Златева – 0889466760

Женя Добрева –  0882281593

 

Списък с входящите номера на Заявленията на приетите ученици в първи клас на първо класиране

№ по ред

Входящ номер на заявлението

1

2802/12.05.2020

2

2803/12.05.2020

3

2804/12.05.2020

4

2805/12.05.2020

5

2806/12.05.2020

6

2807/12.05.2020

7

2808/12.05.2020

8

2809/12.05.2020

9

2810/12.05.2020

10

2811/12.05.2020

11

2812/12.05.2020

12

2813/12.05.2020

13

2814/12.05.2020

14

2815/12.05.2020

15

2816/12.05.2020

16

2817/12.05.2020

17

2818/12.05.2020

18

2819/12.05.2020

19

2820/12.05.2020

20

2821/12.05.2020

21

2822/12.05.2020

22

2823/12.05.2020

23

2824/12.05.2020

24

2825/12.05.2020

25

2826/12.05.2020

26

2827/12.05.2020

27

2828/12.05.2020

28

2829/12.05.2020

29

2830/12.05.2020

30

2831/12.05.2020

31

2832/13.05.2020

32

2837/14.05.2020

33

2838/14.05.2020

34

2853/15.05.2020

35

2854/18.05.2020

36

2902/27.05.2020

37

2903/27.05.2020

38

2904/27.05.2020

39

2905/27.05.2020

40

2906/27.05.2020

41

2907/27.05.2020

42

2908/27.05.2020

43

2909/27.05.2020

44

2910/27.05.2020

45

2911/27.05.2020

46

2912/27.05.2020

47

2913/27.05.2020

48

2914/27.05.2020

49

2915/27.05.2020

50

2916/27.05.2020

51

2917/27.05.2020

52

2918/27.05.2020

53

2919/27.05.2020

54

2920/27.05.2020

55

2921/27.05.2020

56

2922/27.05.2020

57

2923/27.05.2020

58

2924/27.05.2020

59

2925/27.05.2020

60

2926//27.05.2020

61

2927/27.05.2020

62

2949/28.05.2020