Достъп до обществена информация

Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се подават в стая № 313 – Канцелария всеки работен ден от 8.00 до 16.30 ч., както и на e-mail: subotev_karnobat@hristobotev.info
Адрес: град Карнобат, ул. „Христо Ботев“ № 9, стая № 313

Лица за контакт:
Йорданка Маленова – домакин
тел. 0559/22963