НАЧАЛО | ПАТРОН | ИСТОРИЯ | НАСТОЯЩЕ | ПАРАЛЕЛКИ | УЧЕБНИЦИ | ПРОГРАМА | СЪБИТИЯ | ПАРЛАМЕНТ | ТАЛАНТИ | ГАЛЕРИЯ | КОНТАКТИ

 

Идеята за ученически парламент в СОУ "Христо Ботев" гр. Карнобат се зароди още в началото на учебната 2005 - 2006 година с осъществяването на проекта "Различни, но заедно". Работата по този проект събуди у учениците чувството за общност и те откриха формула за обединение. През пролетта на същата учебна година - 9 май бе обявен за Ден на ученическото самоуправление. В стремежа си да сепредставят достойно, те решиха да се обединят в своя структура и да създадат свои правила.За това всеки клас номинира свои кандидати, за които гласуваха в прозрачна урна с уникални бюлетини. Така се роди Ученическият парламент. За сравнително кратката си история, той успя да осъществи много свои идеи.
 
 
 
 
 
 
     
 

В СОУ”Христо Ботев” се проведе първото заседание на Ученическия парламент за новата 2013/2014 учебна година. Вече осем години учениците от V до ХІІ клас организират част от събитията в училищния живот и подпомагат дейността на преподавателите и училищното ръководство.
Изборът на членовете на Ученическия парламент е демократичен. Той се провежда в началото на всяка учебна година. Предварително паралелките от прогимназиален и гимназиален етап в Часа на класния ръководител обсъждат кандидатурите на своите представители, след което в специално изработена урна посочват своя конкретен избор.

Председателят на Ученическия парламент се избира сред вече уточнените членове на първото учредително събрание. И тази година Деян Драганов от ХІ в клас бе посочен за председател. Ученикът се включва с желание и организира голяма част от извънкласните изяви на ботевските възпитаници, отнася се много отговорно към задачите, които му се възлагат. Голяма активност проявяват и останалите членове на Ученическия парламент в СОУ ”Христо Ботев”. Нека да припомним, че последната тяхна инициатива доведе до построяването на най-модерната спортна фитнес-площадка в града.
И през новата учебна година не липсват идеи и ентусиазъм, стана ясно още от първата сбирка на Парламента. Да пожелаем успешно осъществяване на идеите, ползотворна работа и много нови успехи на Ученическия парламент в СОУ ”Христо Ботев”и през 2013/2014 година!