НАЧАЛО | ПАТРОН | ИСТОРИЯ | НАСТОЯЩЕ | ПАРАЛЕЛКИ | УЧЕБНИЦИ | ПРОГРАМА | СЪБИТИЯ | ПАРЛАМЕНТ | ТАЛАНТИ | ГАЛЕРИЯ | КОНТАКТИ

 

ПАРАЛЕЛКИ

НЕПРОФИЛИРАНА ПАРАЛЕЛКА

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 4 ГОДИНИ
Изучават се всички предмети от раздел "Задължителна подготовка", заложени в учебния план. Тази паралелка предлага богати възможности за избор на предмет, който да се изучава засилено чрез часовете по ЗИП, както следва:
X клас - 4 часа
X клас - 8 часа
XI клас - 17,5 часа
XII клас - 21 часа
БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ

- Български език и литература- утроена оценка
- История
- Биология

ПРИЕМ
По документи, съгласно обявените срокове

ПРИОРИТЕТИ

Учениците, завършили тази паралелка могат да се реализират в дейностите, в които се изисква средно образование. Ще получат и добра подготовка за прием във ВУЗПРОФИЛ "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК"

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 4 ГОДИНИ
Изучават се всички предмети от раздел "Задължителна подготовка", заложени в учебния план. Профилирането се извършва в часовете за задължителноизбираема подготовка

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ

- Информационни технологии
- Английски език
- Математика
- Информатика


БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ

- Математика - утроена оценка
- Български език и литература
- Чужд език

ПРИЕМ
По документи, съгласно обявените срокове

ПРИОРИТЕТИ

Учениците, завършили тази паралелка могат да се реализират в компютърни фирми и офиси и навсякъде, където се изискват познания по Операционни системи, текстообработка, електронни таблици, бази от данни, Интернет, компютърна графика, предпечатна подготовка, компютърни мрежи, web design,компютърна анимация,ПРОФИЛ "ТУРИЗЪМ"

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 4 ГОДИНИ
Изучават се всички предмети от раздел "Задължителна подготовка", заложени в учебния план. Профилирането се извършва в часовете за задължителноизбираема подготовка

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ
- Основи на пазарната икономика
- Маркетинг на рекламата в туризма
- Счетоводство на фирмата
- Еко туризъм (селски туризъм)
- Законодателство в туризма
- География на туризма с културулогия
- Мениджмънт н атуризма
- Основи на туризма


БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ

- География - утроена оценка
- Български език и литература
- Чужд език

ПРИЕМ
По документи, съгласно обявените срокове

ПРИОРИТЕТИ

Учениците, завършили тази паралелка могат да се реализират успешно в семейния бизнес, рекламни агенции и туристически фирми. При нас ще получитеи добра подготовка за кандидатстване във ВУЗ.