НАЧАЛО | ПАТРОН | ИСТОРИЯ | НАСТОЯЩЕ | ПАРАЛЕЛКИ | УЧЕБНИЦИ | ПРОГРАМА | СЪБИТИЯ | ПАРЛАМЕНТ | ТАЛАНТИ | ГАЛЕРИЯ | КОНТАКТИ

 

 
През месец юни учениците от групите по Проект BG05М2O001-2.0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) участват в заключителни занятия, в които демонстрират наученото през годината пред своите родители и учители. Заключителното занятие на групата за обучителни затруднения Да успеем по БЕЛ в 7 клас с ръководител Стефка Вълкова бе проведено под формата на състезание и се превърна в своеобразен празник на граматиката.
 
200 са обхванатите ученици в групите за преодоляване на обучителните затруднения по Проект BG05М2O001-2.0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС). Целта на създадените 20 групи е да подпомогне индивидуалното развитие на учениците по основни образователни дисциплини като Български език и литература, Математика, Биология и здравно образование и География и икономика. Водещ мотив при създаването на групите е подкрепата на учениците от квалифицирани преподаватели в подготовката им за Националното външно оценяване след 4 и 7 клас и Държавните зрелостни изпити.
 
През месец април Община Карнобат организира и проведе традиционния Празник на таланта. В него се включиха групите по интереси, които работят по Проект BG05М2O001-2.0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС). Учениците от СУ "Христо Ботев" - град Карнобат се представиха отлично в раздел изобразително и танцово изкуство и завоюваха първо място в Общинския празник на таланта - 2017. Поздравления за учениците от групите по интереси Арт работилница с ръководител Мария Чанева, Модерен балет с ръководител Анна Митева и Народни танци с ръководител Стефка Бинева.
 
През месец март участниците в групата по интереси Тенис на маса по Проект BG05М2O001-2.0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) с ръководител Георги Николов се класираха на Първо място в Областното първенство по Тенис на маса, Ученически игри. Поздравления за отбора и за техния треньор!
 
 
Дванадесет са създадените групи по интереси, които работят по Проект BG05М2O001-2.0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС). В тях учениците развиват своите таланти, създават приятелства, забавляват се заедно със своите родители.
 
През месец декември 2016 г. учениците от СУ "Христо Ботев" - град Карнобат се включиха в коледен базар. С индивидуални щандове в базара участваха и групите по интереси Арт работилница с ръководител Мария Чанева и Учебна компания с ръководител Генка Иванова по Проект BG05М2O001-2.0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС).
 

От месец ноември 2016 г. СУ "Христо Ботев"- град Карнобат работи по Проект BG05М2O001-2.0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)". В училището са сформирани двадесет групи за преодоляване на обучителни затруднения:

 • Български език и литература за 1 клас с ръководител Красимира Желева
 • Български език и литература за 2 клас с ръководител Анаид Господинова
 • Български език и литература за 3 клас с ръководител Гергана Ненчева
 • Български език и литература за 4 клас с ръководител Живка Господинова
 • Български език и литература за 5 клас с ръководител Светла Железчева
 • Български език и литература за 6 клас с ръководител Елена Янкова
 • Български език и литература за 7 клас с ръководител Стефка Бонева
 • Да успеем по Български език и литература в 7 клас с ръководител Стефка Вълкова
 • Български език и литература за 12 клас с ръководител Надежда Петкова
 • Математика 1 клас с ръководител Меглена Златева
 • Математика 2 клас с ръководител Мария Иванова
 • Математика 3 клас с ръководител Иванка Лолова
 • Математика 4 клас с ръководител Стаматка Димова
 • Математика 5 клас с ръководител Живка Тенева
 • Математика 6 клас с ръководител Ганка Радева
 • Математика 7 клас с ръководител Милена Блецова
 • Математика 8 клас с ръководител Нели Апостолова
 • Математика 9 клас с ръководител Фадилет Юмер
 • География и икономика за 12 клас с ръководител Ирина Скарлатова
 • Биология и здравно образование за 12 клас с ръководител Магдалена Кръстева

И дванадест групи за занимания по интереси:

 • Айкидо в начален етап с ръководител Красимир Куюмджиев
 • Английски език в начален етап с ръководител Павлина Драганова
 • Арт работилница в прогимназиален етап с ръководител Мария Чанева
 • Бойни изкуства в гимназиален етап с ръководител Красимир Куюмджиев
 • Волейбол в гимназиален етап с ръководител Стефан Калев
 • Модерен балет в начален етап с ръководител Анна Митева
 • Приложно изкуство в начален етап с ръководител Адриана Койчева
 • Спорт и грация в начален етап с ръководител Йорданка Тончева
 • Тенис на маса в прогимназиален етап с ръководител Георги Николов
 • Учебна компания в гимназиален етап с ръководител Генка Иванова
 • Футбол в прогимназиален етап с ръководител Николай Славов
 • Народни танци в гимназиален етап с ръководител Стефка Бинева

В проектните дейности са обхванати над 450 ученици. Целта на проекта е да подпомогне индивидуалното развитие на учениците по основни образователни дисциплини и да развие техните таланти.